O autoroch | Fórum
 na uvod ...váš sprievodca svetom rastlín
      linky   

Ako odlíšiť dva blízko príbuzné druhy?  Pilosella officinarum (chlpánik obyčajný) vers. Pilosella macrantha (chlpánik veľkoúborý) (Asteraceae – astrovité).
Oba druhy patria do sekcie Pilosellina, ktorá ako jediná z chlpáčikov sa vyznačuje jednoúborou byľou...[Patrik Mráz]

K teórii a praxi botanických exkurzií.  1. Didaktické a organizačné zásady.
Odviesť botanickú exkurziu nie je len tak...[Pavol Mereďa]

K teórii a praxi botanických exkurzií.  2. Murphyho zákony botanických exkurzií (a iné príčiny, prečo sa exkurzie kazia).
Žiadna axkurzia nie je zbytočná. – I tá najhoršia sa dá použiť ako negatívny príklad.... [Pavol Mereďa]

K teórii a praxi botanických exkurzií.  3. Triedenie botanických exkurzií.
Čo všetko možno od exkurzie očakávať. [Pavol Mereďa]

Murphyho zákony určovania rastlín. [Pavol Mereďa]


Zo života doc. Futáka
V tomto roku si pripomíname 25 rokov od úmrtia významného slovenského vedca, zakladateľa série monografií „Flóra Slovenska“.[text na stránkach BÚ SAV]

::: Made with CoffeeCup : Web Design Software & Website Hosting :::