Vyhľadávanie podľa:

latinského názvu rodu:
 
slovenského názvu rodu:
 
českého názvu rodu:
 

prevládajúcej farby kvetov:
 
najčastejšieho výskytu na biotope:
 

Orchidey Slovenska


Orchidey patria medzi rastliny, ktoré človeka fascinujú už od dávnych čias. Pre krásu farieb a bizarné tvary kvetov ich právom zaraďujeme k najkrajším a najzaujímavejším výtvorom prírody. Výnimočnosť orchideí však nespočíva len v ich kráse. Jedinečný je aj i spôsob vývoja viazaný na symbiózu so špecifickými hubami a ojedinelý spôsob rozmnožovania.

Orchidey rastú všade tam, kde žije človek. Ich druhová pestrosť je udivujúca. Počtom druhov sa zaraďujú medzi najbohatšie zastúpené v celosvetovej flóre. V súčasnosti je známych okolo 30 tis. druhov orchideí. Ťažiskom najbohatšieho výskytu sú tropické a subtropické pralesy, kde rastie väčšina známych druhov. Čím ďalej od rovníka, tým menej druhov orchideí môžeme nájsť. Ešte v Stredomorí sa ich vyskytujú stovky, v strednej Európe už len desiatky a za polárny kruh sa ich dostalo len niekoľko.

Na území Slovenska sa podľa doterajších poznatkov vyskytuje asi 79 druhov a poddruhov orchideí. Ich počet však určite nebude konečný, pretože takmer každým rokom pribúdajú ďalšie nové druhy. Úžasná rozmanitosť biotopov a mnohotvárnosť slovenskej prírody vytvorili podmienky pre výskyt rôznych druhov orchideí. S orchideami sa preto u nás môžeme stretnúť od najnižších až po najvyššie polohy.

Väčšina druhov orchideí rastúcich na našom území patrí medzi vzácne druhy. Mnohé z nich sú kriticky ohrozené a hrozí im zánik. Aj keď sú dnes orchidey chránené medzinárodnými dohovormi a národnými vyhláškami /u nás vyhl. č.93/1999 Z.z./, zďaleka to na ich záchranu nepostačuje. Omnoho dôležitejšia je ochrana ich lokalít, kde tieto rastliny ešte prežívajú. Len tak budeme schopní zabezpečiť ďalším generáciám možnosť obdivovať ich krásu a dokonalosť v prírodnom prostredí a zvrátiť stále aktuálnu hrozbu, aby na mnohé z nich nemuseli nostalgicky spomínať z vyblednutých obrázkov...

Na našej stránke Vám predstavujeme takmer všetky druhy orchideí, s ktorými sa v našej prírode môžete stretnúť.

Doporučená literatúra: O.Potůček – Ľ.Čačko: Všetko o orchideách, Slovart 1996


© botanika.sk
autor fotografií a úvodného textu  Ing. Ľubor Čačko
texty k jednotlivým druhom spracované podľa O.Potůček – Ľ.Čačko: Všetko o orchideách, Slovart 1996
autorka www verzie Viera Mrázová.
české názvy rastlín David Průša.