Zdroje informácií z každej botanickej disciplíny

Internet directory for botany En
Internet directory for botany - Helsinky
En
Internet directory for botany - Berlin
En
www virtual library - botany
En
Ecology WWW page
En


Vždy k dispozícii

Index of botanists - možnosť vyhľadávania autorov mien rastlín, skratiek ich mien, akými rastlinnými skupinami sa zaoberali, roky, kedy žili En
Botanical epithets
En
Botanical latin
En
Botanical glossaries
- slovníky botanických výrazov
En
Publication Database - zoznam botanických publikácií (podľa BPH, BPH/S, TL2)
En
Kew record of taxonomic literature - zoznam botanických publikácií
En
Index herbariorum
- zoznam svetových herbárových zbierok
En
Index to Plant Chromosome Numbers - zoznam publikovaných počtov chromozómov
Zoznam herbárových zbierok v ČR

Medzinárodný kód botanickej nomenklatúry
- www verzia "Saintlouiského kódu" (slovenský preklad)
International Code of Botanical Nomenclature (Tokyo Code) - www verzia "Tokijského kódu"
En
Medzinárodný kód botanickej nomenklatúry - www verzia "Tokijského kódu" (slovenský preklad)
Mycologists online - adresár mykológov
En
National center for biology information - prehľadávanie génových bánk
En

Hľadáte rastlinu?

Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska
Provisional Global Plant Checklist
En
Flora Europaea
En
The International Plant Name Index
En
ADIAC - Diatom image database
En
Index nominum genericorum
En

Pre hubárov

Ideme na huby
Mykologická poradňa
Atlas chránených húb
Atlas húb Slovenska
Hubárov kľúč
Huby Slovenska

 

Učebné texty

Angiosperm phylogeny - stránky o vývoji krytosemenných En

Rozličné

Centrálna databáza fytocenologických údajov
Šupinaté chryzomonády

Botany online
En
Charles Darwin: O pôvode druhov
En
Gregor Mendel: Experiments in Plant Hybridization
En
Filozofická encyklopédia - aj heslá týkajúce sa botaniky
Stránky Fatimy Cvrčkovej
Diplomové práce
študentov PrirF UK v Bratislave
Odkazy na stránky obsahujúce obrázky rias
Rozsievky
Náučné chodníky
Centrum vedeckého turizmu -
projekt pri Ústave ekológie lesa SAV s cieľom oboznámiť čo najširší okruh priaznivcov internetu s rozmanitým krajinnými typmi, hodnotnými prírodným objektmi, ekosystémami a biodiverzitou na malom území Slovenska
Reynoutria - stránky venované inváznemu druhu
Silvarium - lesnícko-drevársky server v ČR
Pracovná skupina pre výskum vegetácie pri Katedre botaniky Prírodovedeckej fakulty Masarykovej Univerzity
Jozef Ľudovít Holuby - stránočka o významnej osobnosti slovenskej botaniky

§§§§§§§§§§§§§§§   Ochrana prírody   §§§§§§§§§§§§§§§ 

Biodiversity world map: http://www.nhm.ac.uk/science/projects/worldmap/ En
Typové položky v New York Botanical Garden: http://www.nybg.org/bsci/hcol/vasc/
En

12347964444768954    Čísla v botanike  45986744446974321

Ordinačné metódy: http://www.okstate.edu/artsci/botany/ordinate/ En
Výuka kladistiky: http://www.ucmp.berkeley.edu/clad/clad2.html
En
Kladistické programy: http://evolution.genetics.washington.edu/phylip/software.html
En
Morfometrické programy, publikácie, informácie: http://life.bio.sunysb.edu/morph/
En

 

Časopisy

VEDECKÉ

OCHRANA PRÍRODY

Acta environmentalica Universitatis Comenianiae
Chránené územia Slovenska
Enviromagazín
Spravodaj SAZP
Rosalia

ZAHRANIČNÉ

American Journal of Botany
American journal of physiology : cell physiology
American journal of physiology : lung cellular & molecular physiology
Aquatic Botany
Archives of Agronomy and Soil Science
Australian Journal of Botany
Australian plants online
Australian systematic botany

Beanbag (Royal Botanic Gardens Kew)
BEN : botanical electronic news - WEB ONLY E-JOURNAL
Biodiversity and Conservation
Biological Control
Biology and Fertility of Soils
Botanica Acta
Botanical Journal of the Linnean Society
The Botanical Review
Botanica Helvetica
Botanica Marina
Botanic gardens micropropagation news (Royal Botanic Gardens Kew)
Brazilian journal of plant physiology

Brittonia
The Bryologist

Cactus & Co.
Canadian Journal of Botany
Canadian Journal of Plant Science
Canadian Journal of Soil Science
Communications in Soil Science and Plant Analysis
Critical Reviews in Plant Sciences
Crop Protection
Crop Science
Current Advances in Plant Science
Cyto paths

Desert USA magazine
Development

Doklady Botanical Sciences

Economic Botany
Edinburgh Journal of Botany
Environmental and Experimental Botany
Ethnobotanical Leaflets
European Journal of Agronomy
European Journal of Phycology
European Journal of Plant Pathology
European Journal of Soil Science

Field Crops Research
Flora
Folia Geobotanica

Gayana Botanica
Genetic Resources and Crop Evolution
Gesunde Pflanzen
Grass and Forage Science

Herbarium news
Huntia

Industrial Crops and Products
International Journal of Phytoremediation
International Journal of Plant Sciences
Irrigation Journal
Irrigation Science

Journal of Agronomy and Crop Science
Journal of Applied Botany
Journal of Cell Science

Journal of Cereal Science
Journal of Cotton Science
Journal of Crop Production
The Journal of Experimental Botany
Journal of Phycology
Journal of Phytopathology
Journal of Plant Growth Regulation
Journal of Plant Nutrition
Journal of Plant Physiology
Journal of Soil Contamination
Journal of the Torrey Botanical Society
Journal of Vegetation Science

Kew scientist

Land Degradation & Development
Lichenologist
Limnologica
Lindbergia
Lindleyana

Molecular Plant Microbe Interactions (MPMI)
Mycologia
Mycorrhiza
Mycotaxon

Natural history
Nature

New Phytologist
New Zealand Journal of Botany
New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science

Organisms Diversity and Evolution

Pedobiologia
Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics
Phycologia
Physiologia Plantarum
Phytopathology
Planta
Plant Biology
Plant Breeding
The Plant Cell
Plant, Cell & Environment
Plant Cell Reports
Plant Disease
Plant Ecology
The Plant Journal
Plant Molecular Biology
Plant Physiology
Plant Physiology and Biochemistry
Plants
Plant Science
Plant Science Bulletin
Plant and Soil
Plant Systematics and Evolution
Preslia

Review of Palaeobotany and Palynology
Rhodora
Russian Journal of Plant Physiology

Sciences of Soils
Seed Science Research
Sexual Plant Reproduction
Soil Biology and Biochemistry
Soil Science
Soil Science Society of America Journal
Soil and Tillage Research
Soil Use and Management
Species information library
Systematic Botany

Taxon
Trends in Plant Science
Tropical Bryology

Vegetatio (Plant Ecology)
Virus International

Weed Research

Zeitschrift für Pflanzenernährung und Bodenkunde

 

INTERNET

 

Prehľadávače

 altavista.uakom.sk
 www.atlas.sk
www.atlas.cz
www.best.sk
www.box.sk
www.edom.sk
www.ex.sk
kompas.zoznam.sk
kompas.seznam.cz
www.katalog.sk
www.stranky.sk
www.superzoznam.sk
www.surf.sk
www.zoznam.sk
www.centrum.cz
www.mozek.cz
www.search.cz
www.seznam.cz
www.sherlock.cz
www.zmije.cz

www.altavista.com
www.alltheweb.com
www.aol.com
www.austrovista.at
www.dejanews.com
www.euroseek.net
www.excite.com
www.galaxy.com
www.google.com
www.goto.com
www.heureka.hu
www.hotbot.com
www.infoseek.com
www.looksmart.com
www.lycos.com
www.metacrawler.com
www.maximov.com
www.mckinley.com
www.netguide.ch
www.nomade.fr
www.pathfinder.com
www.search.com
www.searchuk.com
search.w3.org
www.surfpoint.com
www.stpt.com
www.web.de
www.webcrawler.com
www.wow.pl
www.yahoo.com

Štatistické servery

www.hit.sk
www.naj.sk
www.netsearch.sk
www.toplist.sk
www.navrcholu.cz
www.toplist.cz

www.counter.com

Voľný WWW priestor

www.home.sk
www.miesto.sk
www.coco.cz
www.mujweb.cz

www.angelfire.com
www.crosswinds.net
www.fortunecity.com
www.geocities.com
www.tripod.com
xoom.com

E-mail zadarmo

www.pobox.sk
www.post.sk
www.email.cz
mail.atlas.cz
www.post.cz
mail.seznam.cz
Mailcity

www.eudoramail.com
www.iname.com
www.hotmail.com
www.netaddress.com
 www.yahoo.com

Voľne šíriteľný softvér

www.tucows.sk

www.tucows.com
www.download.com
www.shareware.com


© botanika.sk team 2000
posledná zmena: 06.08.2001 09:15