O autoroch | Fórum
 na uvod ...váš sprievodca svetom rastlín
      linky   

K teórii a praxi botanických exkurzií.

3. Triedenie botanických exkurzií.

V poslednej časti príspevku, venovanom teoretickým a (ne)praktickým otázkam botanických exkurzií, si predstavíme triedenie exkurzií tak, ako sa mi toto javí na základe mojich doterajších skúseností, či už z funkcie vedúceho alebo ich účastníka.
Pre správne pochopenie celkovej problematiky len upresňujem, že nižšie prezentovaný zoznam typov botanických exkurzií je založený na obmedzenom množstve skúseností jedného autora (mňa), a preto ho ani zďaleka nemožno považovať za vyčerpávajúci. Taktiež si treba uvedomiť, že okrem „čistých“, resp. „základných“ typov botanických exkurzií sa v zložitej realite života môžu v skutočnosti vyskytnúť i exkurzie, ktoré predstavujú kombináciu dvoch, či viacerých nižšie uvedených typov. Vznikajú tak typy „zmiešané“, resp. „odvodené“, princípy kombinovateľnosti ktorých, sú už natoľko zložité, že sa vymykajú z rámca potrieb nášho poznania i prípustného rozsahu článku (a najlepšie by o nich vedeli aj tak porozprávať len samotní účastníci).
Tak si teda „základné“ typy botanických exkurzií predstavme:

1. Vyučovanie latinčiny
Väčšina vyslovených slov z úst vedúceho predstavuje mená okolitých taxónov, nototaxónov a syntaxónov. Zvyšok používanej slovnej zásoby tvoria slovné spojenia typu: „dominantný hydrofyt“, „sensu lato demontánny epekofyt“, „na regionálnej báze hydrochóriou distribuovaný akcesorický neoindigenofyt“, či „decimovaný kolínny fanerofyt, vikarizujúci fakultatívne autogamický minoritný pontický element“. Nečudo, ak z celej takejto exkurzie porozumie účastník nie viac ako dve veci: meno vedúceho a miesto ukončenia exkurzie.
Vedúci, vytvárajúci tento typ exkurzie, sa vo vedeckých kruhoch zvyknú označovať prívlastkom „erudovaný“.

3. Vymetanie krčiem
Zraz exkurzie, obedňajšia prestávka, ako aj záver exkurzie sa koná v priestoroch pohostinstva. Všetky ďalšie medzičinnosti sú síce lokalizované na čerstvom vzduchu, ale len dovtedy, kým nezačne pršať, pripekať slnko, alebo sa nezmeškal vhodný spoj.
Obľúbený typ exkurzie u geologicky a pedologicky orientovaných vyučujúcich mužského pohlavia.

4. Historicko-vlastivedná vychádzka
Hrozí najmä mimo sezóny a pri vegetácii, ktorá je „mimo“ záujmu vedúceho. Rozpoznáte ju podľa toho, že počet komentovaných historicko-vlastivedných pamiatok je vyšší ako počet určených rastlinných druhov. Ak ste v území bez pamiatok a s flórou úplne „mimo“ zamerania vedúceho, je pravdepodobné, že sa exkurzia zmení na „rozprávanie o živote“ (viď 5. typ).
Exkurzia charakteristická pre spoločensky rozhľadených vedúcich.

5. Rozprávanie o živote
Vedúci má nepotlačiteľnú potrebu podeliť sa s najbližšou osobou o svoje doterajšie zážitky, skúsenosti, dojmy, názory a myšlienky. Z pohľadu počúvajúceho nie je síce jasné o čom konkrétnom je vlastne reč, ani ako prezentované myšlienky spolu súvisia, jedno je však jasné celkom zreteľne: konkrétnych odpovedí sa na svoje otázky nedočkáte.
Tento typ exkurzie kladie značné nároky na množstvo účastníkov, pretože pre zdarný priebeh výletu je nevyhnutné zabezpečiť pravidelné striedanie poslucháčov vedúceho monológu.
Vysokou afinitou k takémuto typu exkurzie sa vyznačujú najmä skôr narodení vedúci.

6. Zoologická exkurzia botanikov
Častá forma exkurzie, najmä ak záujmy účastníkov nekontrolovateľne prevážia nad záujmami vedúceho.

7. Poľovačka na huby
Viď vysvetlenie 6. typu exkurzie (na rozdiel od šiesteho typu exkurzie je však tento typ časovo limitovaný len na určité obdobia v sezóne, kedy „rastú“).

8. Randenie
Hrozí najmä pri nízkom vekovom priemere sexuálne polarizovaných zúčastnených. „Ísť po sebe“ môžu zúčastnení v nasledujúcich „prirodzených“ kombináciách: vedúci–účastníčka, vedúca–účastník, účastník–účastníčka.

9. Odkrývanie pokladov zeme
Počas exkurzie analyzujete každé videné spoločenstvo – samozrejme, že z pôdneho profilu a po odobratí príslušnej geologickej vzorky.
Týždeň terénov s takýmto typom exkurzie stačí na to, aby ste si vo voľných chvíľach mohli privyrábať ako hrobár alebo archeológ.
Vedúci exkurzie má nepochybne v názve svojho zamerania predponu „pedo-“ alebo „geo-“.

10. Vodácky výlet
Hrozí v prípade celodenného dažďa alebo pri sledovaní vodnej vegetácie.
Ak ste takýto typ exkurzie absolvovali s tým istým vedúcim už po „ixtý“-krát, neupadajte do pochybností. Vedúci nie je vodník, ale hydrobiológ.

11. Zraz bezdomovcov, asociálov a rôznych ďalších mimospoločenských živlov
Po tom, čo ste sa v intraviláne dediny, či mesta celý deň túlali po staveniskách a zboreniskách, odkaliskách a výkaliskách, navážkach zeminy a vyvážkach smetí, ocitnete sa na záver exkurzie v kameňolome, na cintoríne, na železničnej stanici, alebo na inom, podobne „vzhľadnom“, zákutí. Na všetkých miestach postávate majúc na sebe obnosené šaty, držiac špinavú igelítku v ruke a nesúc rozmerný plecniak na chrbte. So zvesenou hlavou a upreným pohľadom snoríte po „dačom“ a tešíte sa z nájdeného „hocičoho“.
Zatiaľ, čo okoloidúci upierajú na vás súcitné pohľady, vedúci svojím nefalšovaným entuziazmom po celý čas exkurzie dosviedča, že aj ruderálna vegetácia má svoje čaro.

12. Odber krvi
Botanická exkurzia do nížinných lužných lesov, teplých dubových hájov, či stojatých vôd je pre tých, ktorí prekonali nejaké infekčné ochorenie jedinou príležitosťou na odovzdanie svojej krvi niekomu, kto to životne potrebuje. A hoci ide o odber zanedbateľného množstva objemu, väčšina z nás pristupuje k takejto príležitosti vyslovene záporne a každého vyhľadovaného komára, kliešťa, pijavicu, či inú háveď nemilosrdne zabíja na svojom tele skôr, ako sa táto dosýta nacucá životodarnej tekutiny.
Po viacerých praktických skúsenostiach väčšina z nás už dobre vie, že prípravky označované ako „repelenty“ v skutočnosti spoľahlivo odpudzujú len okolo stojacich účastníkov, a že jediný spôsob ako možno uniknúť „krvavému mučeniu“ je (so vztýčenou hlavou) neodkladne utiecť z „bojiska“.

13. Cestovný zájazd
Pomer času stráveného v teréne k času strávenom v dopravnom prostriedku sa blíži nule. Ak sa chcete na určitej lokalite kochať zložením vegetácie dlhší čas, jediné, v čo treba dúfať, je porucha dopravného prostriedku.

14. Kurz prežitia
Do východiskového bodu exkurzie sa dostanete s vypätím posledných síl po tom, čo ste na niekoľko desiatok kilometrov dlhej trase zdolali niekoľko sto metrové prevýšenie, nenašli ste ani jediný prameň vody, posledné zásoby jedla sa minuli poslednému účastníkovi ešte pred obedom a na hrebeni ste prečkali búrku s krupobitím.
Ak sa vás po návrate vedúci spýta, či by ste si ďalší deň nezopakovali podobnú trasu, ani sa ho nepýtajte na trávenie voľných chvíľ – venuje sa skialpinizmu.

15. Grafologický tréning
Aj pri stom druhu, vedúci od vás vyžaduje, aby ste si do zošita napísali názov taxónu, a to i napriek protestom, že je ešte len dvadsiata minúta exkurzie a pravákov už od písania bolí aj ľavá ruka.

16. Exkurzia utajených objektov
Hoci sú vaše uši a vedúceho hlasivky v poriadku, z výkladu ste nič nezačuli. Buď ste boli na opačnom konci dlhej skupiny, pohybujúcej sa po úzkom chodníku, alebo na rovnakom konci malej skupiny, pohybujúcej sa po krajnici rušnej komunikácie. Ak ani jedno nie je váš prípad, exkurzia viedla popri zurčiacom horskom potoku. Mená druhov, čo ste na exkurzii videli, zostanú pre vás navždy veľkou neznámou.

17. Exkurzia neznámeho typu
Účastníci exkurzie sa vám definitívne stratili za druhou lesnou, či mestskou križovatkou.
Máte smolu. Okrem zamerania exkurzie a identity videných objektov, zostane pre vás utajený aj vedúceho profil.

18. Exkurzia „ako má byť“
Ak ste takú exkurziu niekedy absolvovali, úprimne vám gratulujem! Zúčastnili ste sa totiž na najzriedkavejšom type exkurzie. Napíšte o tom, prosím, článok – aj autor tohto príspevku sa rád dozvie, ako má taká exkurzia vlastne vyzerať.

Pavol Mereďa
K teorii a praxi botanickych exkurzii II. - RL, 4/4-5/1: 16-17 (2002)

::: Made with CoffeeCup : Web Design Software & Website Hosting :::