O autoroch | Fórum
 na uvod ...váš sprievodca svetom rastlín
      linky   

Ako odlíšiť dva blízko príbuzné druhy?

Pilosella officinarum (chlpánik obyčajný) vers. Pilosella macrantha (chlpánik veľkoúborý) (Asteraceae – astrovité).

Sekcia Pilosellina Oba druhy patria do sekcie Pilosellina, ktorá ako jediná z chlpáčikov sa vyznačuje jednoúborou byľou (neberúc do úvahy jednoúboré hybridy medzi predstaviteľmi tejto sekcie a inými druhmi iných sekcií).bieloplstnaty rubOkrem jednoúborej byle oboch taxónov je ich charakteristickým znakom bieloplstnatý rub listov.Diferenciačné znaky oboch druhov:
P. officinarumP. officinarum - vybezkyplazivé výbežky sú pomerne dlhé, pričom listy výbežkov sa smerom ku koncu výbežku zmenšujú.


Zákrovné listene sú zvyčajne čiarkovito kopijovité, odenie zákrovných listeňov a stopiek úborov je veľmi variabilné.
Napriek tomu, že slovenské populácie sú zväčša pentaploidné a hexaploidné (zriedkavo tetra- a heptaploidné) má chlpánik obyčajný výrazne menšie úbory mensie uboryako diploidný chlpánik veľkoúborý. Nápadný je aj rozdiel vo farbe úboru. Pilosella officinarum je na Slovensku pomerne hojným druhom pahorkatinového až subalpínskeho stupňa, kde rastie na suchých lúkach, kamenistých svahoch a pastvinách. Ak sa na lokalite vyskytuje s inými druhmi dochádza často k medzidruhovej hybridizácii.
Pilosella x stoloniflora Pilosella x stolonifloraJedným z najkrajších hybridov je Pilosella xstoloniflora (kríženec s chlpáčikom oranžovým – P. aurantiaca), ktorý bol pre vedu po prvýkrat opísaný z Vysokých Tatier.


P. macrantha – plazivé výbežky sú kratšie s výrazne nakopenými Pilosella macrantha - vybezkylistami, ktoré sa smerom ku koncu výbežku zväčšujú .
Zákrovné listene sú úzko vajcovité a ich odenie ako aj odenie stopiek úborov je obyčajne bez krycích nežliazkatých chlpov. Pilosella macrantha - ubor Chlpánik veľkoúborý je druhom vysýchavých, xerotermných stanovíšť v kolínnom až submontánnom stupni. Ojedinele vystupuje aj do stupňa supramontánneho (Veľká Fatra). Na teplo a dobrú priepustnosť pôdy je náročnejší ako P. officinarum. Na Slovensku rastie roztrúsene najmä v južných častiach, pričom dokladované údaje z Veľkej Fatry a Turčianskej kotliny predstavujú zároveň aj jeho severnú hranicu rozšírenia.

::: Made with CoffeeCup : Web Design Software & Website Hosting :::