O autoroch | Fórum
 na uvod ...váš sprievodca svetom rastlín

ADRESÁR

kalendar  adresar    linky   

VEDECKÉ SPOLOČNOSTI


Slovenská botanická spoločnosť pri SAV
Slovenská ekologická spoločnosť pri SAV
Slovenská mykologická spoločnosť pri SAV
Slovenská limnologická spoločnosť
Adresa: ÚZ SAV, odd. Hydrobiológie, Dúbravská cesta 9, 842 06 Bratislava

Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárne vedy
Predseda: Alexander Dandár, CHTF STU, Radlinského c. 9, 812 37 Bratislava

Česká algologická společnost
Česká botanická společnost
Česká vědecká společnost pro mykologii
Česká mykologická společnost
Česká vědecká společnost pro mykologii
Federácia československých zbierok mikroorganizmov (FCCM)

American Society of Plant Biologist (ASPB)
American Society of Plant Taxonomists (ASPT)
Botanical Society of America International Organization for Plant Information (IOPI)
International Association for Plant Taxonomy (IAPT)
International Association of Bryologists (IAB) International Association of Lichenologists (IAL)
International Association of Vegetation Science (IAVS)
International Mycological Association (IMA)

Organization for the Phyto-Taxonomic Investigation of the Mediterranean Area (OPTIMA)
The Linnean Society of London
The Royal Society

 
::: Made with CoffeeCup : Web Design Software & Website Hosting :::