O autoroch | Fórum
 na uvod ...váš sprievodca svetom rastlín

ADRESÁR

VYSOKÉ ŠKOLY

Univerzita Komenského Bratislava

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice

Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra

Univerzita Konštantína Filozofa Nitra

Technická univerzita Zvolen

Univerzita Mateja Bella Banská Bystrica

Prešovská univerzita

Česká republika
Katedra botaniky BF JU České Budějovice
Katedra botaniky PřF MU Brno
Katedra botaniky PřF UP Olomouc
Katedra botaniky PřF UK Praha

 

 
::: Made with CoffeeCup : Web Design Software & Website Hosting :::